Όροι χρήσης


Τελευταία ενημέρωση : 4 Ιανουαρίου 2021


Σύμβαση χρήσης

Ο Επισκέπτης / Χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας INVITE2DAY παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και κάθε αρχείου που περιλαμβάνονται ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Ο Επισκέπτης / Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Επισκέπτη / Χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

1. Ορισμοί

– Ως “Επισκέπτης” ορίζεται το πρόσωπο που επισκέπτεται τη σελίδα www.invite2day.gr ή www.invite2day.com ή app.invite2day.gr, δίχως να είναι “Χρήστης” αυτής, ή πρόσωπο που επισκέπτεται μια προσωποποιημένη ιστοσελίδα με την χρήση του αντίστοιχου συνδέσμου (βλ. κατωτέρω).

– Ως “Εγγεγραμμένος χρήστης” ορίζεται το πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα INVITE2DAY καταχωρώντας τα στοιχεία που απαιτούνται και έχει πρόσβαση στο σύνολο των λειτουργιών της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

– Ως “Συνεργαζόμενος Επαγγελματίας” ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό “Προφίλ” στην ιστοσελίδα INVITE2DAY και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα και την παροχή των υπηρεσιών που αναλαμβάνει μέσω αυτής.

– Ως “Χρήστης” ορίζεται ο “εγγεγραμμένος χρήστης” ή ο “συνεργαζόμενος επαγγελματίας”.

– Ως “προσωποποιημένη ιστοσελίδα” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας που δημιουργείται αποκλειστικά από εγγεγραμμένους χρήστες για την κοινοποίηση μιας εκδήλωσης ή γεγονότος.

– Ως “Διοργανωτής” ορίζεται ο δημιουργός της σελίδας εκδήλωσης

– Ως “Καλεσμένος” ορίζεται το πρόσωπο που συμπεριλαμβάνεται στην προσωποποιημένη λίστα επαφών και στο οποίο έχει σταλεί πρόσκληση σε εκδήλωση.

– Ως “προσωποποιημένη λίστα επαφών” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας που δημιουργείται αποκλειστικά από τον εγγεγραμμένο χρήστη και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία τρίτων προσώπων που θα προσκληθούν σε μιά εκδήλωση.

– Ως “Λογαριασμός” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά ο εγγεγραμμένος χρήστης με την συμπλήρωση του «ονόματος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης».

– Ως “Προφίλ” ορίζεται το τμήμα της ιστοσελίδας μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η οποία είναι προσβάσιμη σε αυτόν με την συμπλήρωση του «ονόματος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης».

– Ως “Αίτηση λήψης Προσφοράς” ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε αίτησης για παροχή υπηρεσίας η οποία δημιουργείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Συνεργαζόμενο Επαγγελματία.

– Ως “Προσφορά” ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Υπηρεσίας ως αντικείμενο αίτησης παροχής  υπηρεσίας που έχει αναρτήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα.

– Ως “Υπηρεσία” ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους τους.

– Ως “σύνδεσμος” ορίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου που βρίσκεται εκτός της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

– Ως “Ιστοσελίδα” ή “Ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα INVITE2DAY” ή “ιστότοπος INVITE2DAY” ορίζονται οι ιστοσελίδες: www.invite2day.com, www.invite2day.gr και app.invite2day.gr.

2. Όροι εγγεγραμμένων χρηστών

2.1. Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του συνόλου των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Κάθε Χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί, πλην των συνεργαζόμενων επαγγελματιών μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Εναλλακτικά δύναται να εγγραφεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό που διατηρεί στην εφαρμογή Facebook. H ιστοσελίδα διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει την ιστοσελίδα αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@invite2day.gr ή να υποβάλλει Αίτημα Διαγραφής Λογαριασμού από τις επιπλέον επιλογές στο λογαριασμό χρήστη.

2.2. Δημιουργία Λίστας επαφών

2.2.1. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία προσωποποιημένη λίστα επαφών με την καταχώρηση προσωπικών πληροφοριών τρίτων προσώπων. Συγκεκριμένα δύναται να καταχωρηθούν οι εξής πληροφορίες ενός τρίτου προσώπου: όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κατηγοριοποίηση σε ομάδα και φωτογραφία. Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας επιτρέπει στον δημιουργό της λίστας επαφών την διαχείριση των προσώπων που επιθυμεί να προσκαλέσει σε μιά προσεχή εκδήλωση. Πριν την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο εγγεγραμμένος χρήστης δηλώνει υπευθύνως, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο, ότι έχει ενημερώσει και λάβει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την καταχώρηση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων τους και την αποστολή πρόσκλησης σε εκδήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης ο χρήστης ενημερώνεται από την ιστοσελίδα ότι ένα αυτόματο ηλ. μήνυμα θα αποστέλλεται στην επαφή που καταχωρείται για την γνωστοποίηση της καταχώρισης των στοιχείων της. Το ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρει το όνομα του χρήστη-αποστολέα του μηνύματος

2.2.2. Με την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο εγγεγραμμένος χρήστης παρέχει την εξουσιοδότηση στην ιστοσελίδα INVITE2DAY να ενεργεί ως διαχειριστής των πληροφοριών των προσώπων αυτών στο όνομα και για λογαριασμό του δημιουργού της προσωποποιημένης λίστας επαφών προς το σκοπό και μόνο της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος προς τα ανωτέρω πρόσωπα για την πρόσκλησή τους στην εκδήλωση ή την ενημέρωσή τους σχετικά με τη ακύρωση της εκδήλωσης κατ’ επιλογήν του δημιουργού της προσωποποιημένης λίστας επαφών. (βλ. παρ. 2.3.1 κατωτέρω).

2.2.3. Οι πληροφορίες των υποκειμένων που καταχωρήθηκαν στην προσωποποιημένη λίστα επαφών είναι αποκλειστικά προσβάσιμες και δεκτικές επεξεργασίας μόνο από τον δημιουργό της προσωποποιημένης λίστας επαφών στην οποία καταχωρήθηκαν. Οι πληροφορίες των υποκειμένων σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από την εταιρία INVITE2DAY (λ.χ για διαφημιστικούς σκοπούς) εκτός των ως άνω περιοριστικά αναφερόμενων υπό παρ. 2.2.2. σκοπών. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος στην ιστοσελίδα INVITE2DAY για πρόσβαση ή διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου των δεδομένων και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.2.4. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα INVITE2DAY σχετικά με την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του στην ιστοσελίδα καθώς και τα δικαιώματά του.

Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των δεδομένων λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα από την ιστοσελίδα κατά το χρόνο που ο χρήστης καταχωρεί στην ιστοσελίδα τα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα. Το υποκείμενο, ομοίως, ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από την ιστοσελίδα όταν προσκληθεί από τον χρήστη σε εκδήλωσή του καθώς και όταν η εκδήλωση διαγραφεί από τον χρήστη.

Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διαγράψει τα στοιχεία του από την ιστοσελίδα επιλέγει “Απεγγραφή” στο κείμενο του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει. Η διαγραφή των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα από την ιστοσελίδα. Τα δεδομένα των προσώπων που επέλεξαν διαγραφή διαγράφονται οριστικά και δεν δύναται να επανακαταχωρηθούν από τον ανωτέρω χρήστη ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επέλεξε απεγγραφή, ο χρήστης – καταχωρητής των δεδομένων ενημερώνεται, μέσω ειδοποίησης, ότι το υποκείμενο αιτήθηκε την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από την ιστοσελίδα και διαγράφηκε από την προσωποιημένη λίστα επαφών.

Σε κάθε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@invite2day.gr,.

2.3. Δημιουργία εκδήλωσης

Ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να δημιουργήσει μια εκδήλωση συμπληρώνοντας τα στοιχεία της εκδήλωσης και αναρτώντας φωτογραφία.

2.3.1. Η σελίδα της εκδήλωσης παρέχει στον εγγεγραμμένο χρήστη τις εξής δυνατότητες: α) ανάρτηση φωτογραφίας και χάρτη και ανάρτηση κειμένου ή συνδέσμου μέσω του τοίχου μηνυμάτων, β) αποστολή προδιατυπωμένου ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στη προσωποποιημένη λίστα επαφών για την πρόσκλησή τους στην εκδήλωση, γ) χρήση του τοίχου μηνυμάτων (message boards) στον οποίο δύναται να αναρτήσει κείμενο, φωτογραφία και σύνδεσμο, δ) δημιουργία προσωποποιημένης ιστοσελίδας.

Μέσω της σελίδας της εκδήλωσης, ο χρήστης δύναται να ενημερώνεται για την παρουσία ή όχι στην εκδήλωση των προσκεκλημένων του μέσω της αυτόματης απάντησης που παρέχει η ιστοσελίδα (βλ. κατωτέρω 2.3.2) ή να συμπληρώσει ο ίδιος την απάντηση των προσκεκλημένων.

Στην περίπτωση που η εκδήλωση διαγραφεί από τον δημιουργό της, αποστέλλεται αυτόματα από την ιστοσελίδα σχετικό προδιατυπωμένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στους καλεσμένους της εκδήλωσης.

2.3.2. Η σελίδα της εκδήλωσης παρέχει στον εγγεγραμμένο χρήστη που περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών του δημιουργού της εκδήλωσης τις εξής δυνατότητες: α) αυτόματη απάντηση για το αν θα παραβρεθεί ή όχι στην εκδήλωση / γεγονός, β) χρήση του τοίχου μηνυμάτων (message boards) στον οποίο δύναται να αναρτήσει κείμενο, φωτογραφία και σύνδεσμο, γ) προβολή της προσωποποιημένης ιστοσελίδας του δημιουργού της εκδήλωσης.

2.4. Δημιουργία προσωποποιημένης ιστοσελίδας

Ο εγγεγραμμένος χρήστης και δημιουργός μιάς εκδήλωσης δύναται να δημιουργήσει και να διαμορφώσει μια προσωποποιημένη ιστοσελίδα το σύνδεσμο της οποίας δύναται να τον αποστείλει στους καλεσμένους της εκδήλωσης ή σε τρίτα πρόσωπα. Η προσωποποιημένη ιστοσελίδα παρέχει στον εγγεγραμμένο χρήστη τις εξής δυνατότητες:  α) ανάρτηση φωτογραφίας, κειμένου, συνδέσμου ή χάρτη, β) ανάρτηση ηλεκτρονικού αρχείου μουσικής. Οποιοσδήποτε λήπτης του συνδέσμου δύναται να επισκέπτεται μια προσωποποιημένη ιστοσελίδα εφόσον ο διοργανωτής έχει επιλέξει η προσωποποιημένη ιστοσελίδα να είναι δημόσια. Εφόσον επιλέξει να είναι ιδιωτική τότε πρόσβαση σε αυτή έχουν μόνο οι καλεσμένοι της εκδήλωσης.

2.5. Περιεχόμενο σελίδας εκδήλωσης και προσωποποιημένης ιστοσελίδας

2.5.1. Ο δημιουργός της σελίδας της εκδήλωσης και της προσωποποιημένης ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση αυτών από κάθε επισκέπτη, εγγεγραμμένο χρήστη ή τρίτο πρόσωπο.  Η ιστοσελίδα  INVITE2DAY δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των ανωτέρω ή για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφιών, συνδέσμων, κειμένων και μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής που αναρτά ο ίδιος ή άλλοι εγγεγραμμένοι χρήστες σε αυτήν. Η διαθεσιμότητα και η χρήση των ανωτέρω υπόκεινται σε όλους τους παρόντες γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μην επιτρέψει την δημοσίευση ή ανάρτηση οποιασδήποτε φωτογραφίας, συνδέσμου, κειμένου και μηνύματος που επιλέξει ο εγγεγραμμένος χρήστης ή να προβεί στη διαγραφή αυτών. Η μη χρήση της ευχέρειας αυτή δεν καθιστά υπεύθυνη την ιστοσελίδα INVITE2DAY για το περιεχόμενο της προσωποποιημένης σελίδας και για τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης.

2.5.2. Ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας INVITE2DAY υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς προσωπικές πληροφορίες εντούτοις η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν υποχρεούται να διασφαλίσει την ορθότητα αυτών των πληροφοριών.

2.6. Αίτηση λήψης Προσφοράς από Συνεργαζόμενο Επαγγελματία

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί αίτηση/εις λήψεις προσφοράς/ων για να αναζητήσει συνεργαζόμενο/ους επαγγελματία/ες. Στην αίτηση δύναται να καταχωρήσει ενδεικτικά το είδος της εκδήλωσης, την ημερομηνία αυτής, τον αριθμό των προσκεκλημένων προσώπων, τον τόπο της εκδήλωσης και άλλες σχετικές πληροφορίες.

2.7. Εύρεση Συνεργαζόμενου Επαγγελματία

Αν και η ιστοσελίδα  INVITE2DAY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος συνεργαζόμενος επαγγελματίας για καταχωρημένη αίτηση λήψης προσφοράς. Περαιτέρω, η ιστοσελίδα  INVITE2DAY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς προσφοράς εκ μέρους κάποιου επαγγελματία.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα  INVITE2DAY είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο εγγεγραμμένος χρήστης που αναζητά επαγγελματία για την εκτέλεση κάποιας υπηρεσίας, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει η ιστοσελίδα INVITE2DAY είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον εγγεγραμμένο χρήστη με επαγγελματίες. Επομένως, η συγκεκριμένη υπηρεσία της ιστοσελίδας INVITE2DAY εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε επαγγελματία.

Για τον λόγους αυτούς αναγνωρίζεται πως ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης της Υπηρεσίας από κάποιον επαγγελματία, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του επαγγελματία, για το ότι ο επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ή/και υπεργολάβους για να παρέχει την υπηρεσία, είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY από κάθε επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή.  Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

2.7.1. Τρόπος λειτουργίας επιλογής συνεργαζόμενου επαγγελματία

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY παρέχει στον συνεργαζόμενο επαγγελματία τα στοιχεία της αίτησης λήψης προσφοράς του εγγεγραμμένου χρήστη, πλην των στοιχείων της ταυτότητάς του, και ο εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας, των επαγγελματιών, ανάλογα με το είδος της προς εκτέλεση Υπηρεσίας, που  θα δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να εκτελέσουν την Yπηρεσία την οποία έχει δημοσιεύσει ο εγγεγραμμένος χρήστης.

O εγγεγραμμένος χρήστης δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να αποστείλει στον συνεργαζόμενο επαγγελματία που απάντησε στο αίτημά του για λήψη προσφοράς τα εξής στοιχεία: α) επίθετο, όνομα, email και προαιρετικά τηλ. επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσει ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας μαζί του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στον χρήστη επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί “με ενδιαφέρει” και συναινώντας, στη συνέχεια, στην αποστολή των στοιχείων του.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους επαγγελματίες. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε επαγγελματία και την προσφορά του και είτε να επιλέξετε όποιον πιστεύετε ότι είναι ο ιδανικότερος για εσάς στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία που έχετε αναρτήσει, είτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τον μοναδικό επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υπηρεσία σας. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με τον επαγγελματία ιδία ευθύνη.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης και ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της υπηρεσίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ INVITE2DAY ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ του χρήστη της ιστοσελίδας και του επαγγελματία αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο εγγεγραμμένος χρήστης με κάποιον συνεργαζόμενο επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τη ιστοσελίδα INVITE2DAY και ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των ανωτέρων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του συνεργαζόμενου επαγγελματία από τον εγγεγραμμένο χρήστη.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι η επιλογή ενός εγγεγραμμένου χρήστη να συμβληθεί με συγκεκριμένο συνεργαζόμενο επαγγελματία δύναται να κοινοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας INVITE2DAY χωρίς σε κάθε περίπτωση να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη.

Οι μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες καθώς και η ανάρτηση προσφορών από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από την ιστοσελίδα INVITE2DAY καθώς αποστέλλονται χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Επομένως, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά.

2.7.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

α) Εκτέλεση της Υπηρεσίας από τον συνεργαζόμενο επαγγελματία

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλόλητα των παρεχομένων εκ μέρους του συνεργαζόμενου επαγγελματία ή των υπεργολάβων αυτού υπηρεσιών και  για οποιαδήποτε σχετική αξίωση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποστεί από τον συνεργαζόμενο επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ του εγγεγραμμένου χρήστη και του συνεργαζόμενου επαγγελματία, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι δεν είναι προσδιορισμένοι ήδη από την απάντηση του επαγγελματία στην αίτηση παροχής υπηρεσίας, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν εμπλέκεται, με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν την εκάστοτε συμφωνία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του επαγγελματία ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του αλλά ούτε με την τήρησή τους. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη και του συνεργαζόμενου επαγγελματία, όταν και στην έκταση που υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους, και να προβούν στην εκπλήρωσή τους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι η ιστοσελίδα δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ των ανωτέρων προσώπων και ότι ο εγγεγραμμένος χρήστης συναλλάσσεται απευθείας με τον συνεργαζόμενο επαγγελματία.

Ο ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ INVITE2DAY – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο εγγεγραμμένος χρήστης και ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

2.8. Αποστολή e-mail

Η διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) μέσω της σελίδας της εκδήλωσης προς τρίτα πρόσωπα διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς παρακαλούμε να μη κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης δίδοντας τη σχετική εντολή μέσω της σελίδας της εκδήλωσης δύναται να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στα πρόσωπα που ο ίδιος έχει επιλέξει από την προσωποποιημένη λίστα επαφών με σκοπό την πρόσκλησή τους στην εκδήλωση.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY είναι ο αποστολέας του παραπάνω ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αναγνωρίζει τον εγγεγραμμένο χρήστη ως τον παρέχων τις πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει τα πρόσωπα και το χρόνο αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.  Με την χρήση της υπηρεσίας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην προσωποποιημένη λίστα επαφών ο χρήστης παρέχει στην ιστοσελίδα INVITE2DAY την άδεια να αποστείλει το παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα στο όνομα και για λογαριασμό του εγγεγραμμένου χρήστη αυτής. Με την συγκεκριμένη εξουσιοδότηση η ιστοσελίδα INVITE2DAY ενεργεί ως διαχειριστής των πληροφοριών των προσώπων αυτών και στο όνομα και για λογαριασμό του δημιουργού της προσωποποιημένης λίστας επαφών προς το σκοπό αποκλειστικά της αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος πρόσκλησης στην εκδήλωση ή ενημέρωσης των καλεσμένων σχετικά με τη διαγραφή της εκδήλωσης από τον δημιουργό της.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ένα αυτόματο προδιατυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των καλεσμένων. Το ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρει το όνομα χρήστη-αποστολέα του μηνύματος και το όνομα της  εκδήλωσής. Στη περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος πρόσκλησης σε εκδήλωση ο παραλήπτης του μηνύματος καλείται να εγγραφεί στην ιστοσελίδα εφόσον επιθυμεί να λάβει γνώση των λεπτομερειών της εκδήλωσης ή να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες/λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Τα e-mails που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από χρήστες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από την ιστοσελίδα INVITE2DAY καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Επομένως, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης  έχει δηλώσει υπευθύνως ήδη πριν την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων των επαφών του στην προσωποποιημένη λίστα  ότι έχει ενημερώσει και λάβει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων σχετικά με την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων τους (όνομα, επίθετο, ηλ. Διεύθυνση, φωτογραφία και κατηγοριοποίηση σε ομάδα) και την αποστολή σε αυτά πρόσκλησης σε εκδήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης ο χρήστης έχει ενημερωθεί από την ιστοσελίδα ότι ένα αυτόματο ηλ. μήνυμα αποστέλλεται στην επαφή που καταχωρείται για την γνωστοποίηση της καταχώρισης των στοιχείων της. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφέρει το όνομα του χρήστη-αποστολέα του μηνύματος.

3. Όροι Συνεργαζόμενων Επαγγελματιών

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY συνεργάζεται με επαγγελματίες παρόχους συναφών υπηρεσιών με το αντικείμενό της με σκοπό την  εύρεση επαγγελματία για την εξυπηρέτηση αιτήματος παροχής υπηρεσίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

3.1. Δημιουργία Προφίλ

Ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την ιστοσελίδα INVITE2DAY μπορεί να συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται εδώ. Εφόσον η αξιολόγηση της αίτησης αποβεί θετική και επιτευχθεί συνεργασία χορηγείται στον συνεργαζόμενο επαγγελματία ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικός για την πρόσβασή του στον λογαριασμό του (Προφίλ) στην ιστοσελίδα INVITE2DAY.

Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή ορθών και επίκαιρων στοιχείων για την επιχείρησή του. Με την δημιουργία του ατομικού του λογαριασμού (Προφίλ) στην ιστοσελίδα ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του Προφίλ του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον Προφίλ του ή μέσω αυτού και η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει την ιστοσελίδα αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Προφίλ του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

3.2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

3.2.1. Ενημέρωση στοιχείων

Η ενημέρωση/τροποποίηση/μεταβολή των στοιχείων του συνεργαζόμενου επαγγελματία γίνεται από την εταιρεία INVITE2DAY μετά από σχετική επικοινωνία του συνεργαζόμενου επαγγελματία.

Η ιστοσελίδα  INVITE2DAY δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας. Η διαθεσιμότητα και η χρήση του Προφίλ  υπόκειται σε όλους τους παρόντες γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μην επιτρέψει την δημοσίευση ή ανάρτηση οποιαδήποτε φωτογραφίας, συνδέσμου, κειμένου και μηνύματος που επιθυμεί ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας ή να προβεί στη διαγραφή αυτών. Η μη χρήση της ευχέρειας αυτή δεν καθιστά υπεύθυνη την ιστοσελίδα INVITE2DAY για το περιεχόμενο του Προφίλ και για τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης.

3.2.2. Αποστολή προσφοράς

Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας μέσω του προσωπικού του Προφίλ έχει πρόσβαση στο σύνολο των υποβληθεισών αιτημάτων των εγγεγραμμένων χρηστών για λήψη προσφορών συναφών με το αντικείμενο δραστηριότητάς του. Εφόσον ο επαγγελματίας επιθυμεί να ανταποκριθεί με προσφορά σε αίτημα λήψης προσφοράς συμπληρώνει μέσω της ιστοσελίδας σχετική περιγραφή και αναρτά σχετικό αρχείο και αποστέλλει αυτόματα την προσφορά του η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της επιχείρησής του στον εγγεγραμμένο χρήστη. Ο χρήστης εφόσον το επιθυμεί επικοινωνεί απευθείας με τον συνεργαζόμενο επαγγελματία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα  INVITE2DAY δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου συνεργαζόμενου επαγγελματία.

3.2.3. Δικαιώματα ιστοσελίδας INVITE2DAY

Α) Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν έχει την υποχρέωση να διαφημίζει ή να προωθεί τις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων επαγγελματιών στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

Β) Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας ρητά αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του και συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την ιστοσελίδα INVITE2DAY από κάθε αξίωση, αγωγή, απώλεια, ζημία, κόστος και έξοδα (συμπεριλαμβανομένου των δικηγορικών εξόδων) που σχετίζονται ή πηγάζουν από την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Γ) Ο συνεργαζόμενος επαγγελματίας  αποδέχεται επίσης ότι η επιλογή ενός εγγεγραμμένου χρήστης της ιστοσελίδας INVITE2DAY να συμβληθεί μαζί του δύναται να κοινοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

4. Επικοινωνία

Ο Επισκέπτης / Χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα INVITE2DAY σχετικά με τα προσφερόμενα προιόντα / υπηρεσίες συμπληρώνοντας τις ζητούμενες πληροφορές στην σχετική φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της κεντρική σελίδας του ιστότοπου invite2day.gr. Οι πληροφορίες που ζητούνται είναι α) πλήρες όνομα και β) διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομίου. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει στο σχετικό αίτημα.

5. Γενικοί όροι

5.1 Ανάρτηση φωτογραφιών και συνδέσμων (links) από τους χρήστες

5.1.1. Η ιστοσελίδα  INVITE2DAY  επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες να αναρτούν φωτογραφίες. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται: 1. Ότι είναι ο ίδιος δημιουργός και έχει όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί κάθε αναρτώμενης φωτογραφίας που αναρτά ή/και αποθηκεύει στην ιστοσελίδα και σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία αυτής ή ότι έχει εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα τυχόν δικαιώματα επί της κάθε αναρτώμενης φωτογραφίας. Δηλώνει επίσης ότι στις φωτογραφίες δεν απεικονίζονται ανήλικοι κάτω των 14 ετών και ότι έχει λάβει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση όλων των τυχόν απεικονιζόμενων στα έργα προσώπων και των ιδιοκτητών των χώρων ή ζώων, που τυχόν απεικονίζονται σε αυτά για την παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων τους στην έκταση που απαιτείται για τις ανάγκες της παρούσας. Ότι σε κάθε περίπτωση είναι μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της ιστοσελίδας INVITE2DAY σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω εγγυήσεών του, αναλαμβάνει δε κατ΄ αποκλειστικότητα οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY και των υπηρεσιών της ή εξ αφορμής αυτής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων σε σχέση με δικαιώματα επί της φωτογραφίας/των φωτογραφιών, δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας κ.λπ.). Ότι κάθε φωτογραφία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της.

5.1.2. H ιστοσελίδα INVITE2DAY επιτρέπει στους χρήστες να αναρτούν συνδέσμους σε τρίτες υπηρεσίες / ιστοτόπους. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή η ανάρτηση συνδέσμων διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ανάρτηση συνδέσμων σε τρίτες υπηρεσίες / ιστοτόπους γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της υπηρεσίας / ιστοτόπου στα οποία παραπέμπει ο σύνδεσμος που αναρτά στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και ότι το περιεχόμενό αυτό δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία του χρήστη ή τρίτου προσώπου που σχετίζεται με την ανάρτηση και χρήση των συνδέσμων σε τρίτες υπηρεσίες / ιστότοπους

5.2. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Χρήστη

5.2.1. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης, της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Ο χρήστης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι – και θα φροντίσει να τηρούνται – πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

5.2.2. Ο χρήστης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

5.2.3. Ο χρήστης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στην ιστοσελίδα ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών της. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

5.2.4. Ο χρήστης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που αυτή προσφέρει.

5.2.5. Ο χρήστης εκχωρεί στη Ιστοσελίδα INVITE2DAY μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε αυτή να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές.

5.2.6. Ο χρήστης αναγνωρίζει πως η ιστοσελίδα έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο χρήστης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5.2.7. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους χρήστες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, ανάρτηση κειμένου, μηνυμάτων, χρήση message board, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. H ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της.

5.3. Συνομιλίες (message boards)

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή γραπτού μηνύματος ή ανάρτηση κειμένου σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

Η χρήση του τοίχου συνομιλιών διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας  INVITE2DAY. Ο εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί την υπηρεσία του τοίχου συνομιλιών αποδέχεται ότι το ονοματεπώνυμο που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα INVITE2DAY και τα μηνύματα που δημοσιεύει στον τοίχο συνομιλίας είναι προσβάσιμα στο σύνολο των χρηστών του συγκεκριμένου τοίχου συνομιλίας.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που δημοσιεύει στους τοίχους συνομιλιών, δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν οριστικά από την βάση δεδομένων και τις σελίδες της ιστοσελίδας INVITE2DAY στην περίπτωση διαγραφής/απενεργοποίησης του λογαριασμού του. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικός με το περιεχόμενο των μηνυμάτων που δημοσιεύει στον τοίχο συνομιλιών, ή άλλων πληροφοριών που δημοσιοποιεί μέσω αυτού, εφόσον στο μέλλον ενδεχομένως να θελήσει την απενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Αιτήματα χρηστών για διαγραφές μηνυμάτων και πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στους τοίχους συνομιλιών θα γίνονται δεκτά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, ο οποίος θα αιτιολογείται επαρκώς από τον εκάστοτε χρήστη, αυτό όμως εξακολουθεί να παραμένει στην ευχέρεια της ομάδας διαχείρισης της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη ηλ. διεύθυνση info@invite2day.gr καθορίζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε να διαγράψετε.

5.4. Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων – Δεσμοί (LINKS) της ιστοσελίδας με το περιεχόμενο άλλων σελίδων

Η ιστοσελίδα  INVITE2DAY δύναται να εμπεριέχει και δεσμούς hyperlinks ή διαφημιστικών banners με άλλες ιστοσελίδες, για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ή για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5.5. “Δεσμοί” (links) προς την ιστοσελίδα  INVITE2DAY

“Δεσμοί” προς το ιστοσελίδα INVITE2DAY επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας INVITE2DAY και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι “δεσμοί” αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

5.6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  INVITE2DAY, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της  ιστοσελίδας  INVITE2DAY και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Οι επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δύνανται να αναδημοσιεύουν, αναπαράγουν, διανείμουν, μεταδίδουν, τροποποιούν ή μεταφέρουν τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας, εξαιρουμένης της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και σε αυτή την περίπτωση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή κατασκευαστών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

5.7. Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

01. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας και Πολιτικές που είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

02. Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

03. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι Χρήστες της ιστοσελίδας INVITE2DAY αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 2. αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 3. αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
 8. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων
 9. διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της ιστοσελίδας.

04. Οι χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την ιστοσελίδα έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας ή/και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

05. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας από χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την ιστοσελίδα INVITE2DAY για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

06. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

07. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της τελευταίας και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

08. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

09. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την προσωποποιημένη ιστοσελίδα του ή την υπηρεσία του, από την ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια αυτής.

10. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

11. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών ή συνεργαζόμενων επαγγελματιών, που αποκτά από την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση υπηρεσίας που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου χρήστη ή επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

5.8. Αναφορά θέματος

Παρέχεται στον χρήστη των υπηρεσιών μας η δυνατότητα να μας γνωστοποιεί αυτοβούλως γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψή του και το οποίο αφορά μία από τις κάτωθι κατηγορίες αποστέλλοντας τη σχετική αναφορά μέσω της δυνατότητας που περιέχεται στις λειτουργίες του λογαριασμού του ή του προφίλ του αντίστοιχα.

– Σφάλμα λειτουργίας = Ως σφάλμα νοείται οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο χρήστης στην λειτουργία/ιες της ιστοσελίδας.

– Ακατάλληλο περιεχόμενο = Ως ακατάλληλο νοείται το περιεχόμενο που περιέχεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε φωτογραφία, κείμενο ή σύνδεσμό σε ιστοσελίδα τρίτου και κρίνεται αντίθετο σε όσα αναφέρονται στις παρ. 5.1.1., 5.2.1.και 5.3.

– Ψευδείς πληροφορίες = Ως ψευδείς πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που αναρτώνται μέσω των λειτουργιών/υπηρεσιών της ιστοσελίδας και οι οποίες κρίνονται αντίθετες σε όσα αναφέρονται στην παρ. 5.2.1.

– Αθέμιτη διαφήμιση = Ως αθέμιτη νοείται οποιαδήποτε μορφής διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή η ανάρτηση συνδέσμων διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών που κρίνεται αντίθετη σε ότι αναφέρεται στην παρ. 5.1.2.

– Κακόβουλη Συμπεριφορά = Ως κακόβουλη νοείται η συμπεριφορά (όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανάρτηση κειμένου ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο των λειτουργιών της ιστοσελίδας) που ενέχει ιδίως απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, εξύβριση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ή εκβιασμό.

– Ενοχλητική Συμπεριφορά = Ως ενοχλητική νοείται η συμπεριφορά που, χωρίς να είναι κακόβουλη, προκαλεί ανησυχία στον αποδέκτη, μέσω, για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανάρτησης κειμένου ή χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

Η αναφορά εξετάζεται από την ιστοσελίδα εντός εύλογου χρόνου.

5.9. Πληρωμές

Η ιστοσελίδα παρέχει τις υπηρεσίες τις στους εγγεγραμμένους χρήστες δωρεάν. Εντούτοις ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται με χρέωση. Η διατήρηση της σελίδας της εκδήλωσης καθώς και της προσωποποιημένης ιστοσελίδας μετά το πέρας δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο δημιουργίας τους παρέχεται με χρέωση. Η ενημέρωση του εγγεγραμμένου χρήστη σχετικά με την χρέωση γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ένα μήνα (1 μήνα) πριν το πέρας των δώδεκα μηνών και κατά το χρόνο της λήξης των δώδεκα μηνών. Οι σχετικές χρεώσεις αναφέρονται εδώ.

5.10. Τερματισμός χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY

Με το παρόν ο χρήστης της ιστοσελίδας INVITE2DAY αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε αυτήν ή σε οποιοδήποτε τμήμα της, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης. Επίσης ο χρήστης αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία της για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης και σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης προκληθείσας από τις προηγούμενες αιτίες η ιστοσελίδα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Αναγνωρίζεται ότι οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος επιβάλλει ή προβλέπει εξακολουθητικές υποχρεώσεις σε ένα συμβαλλόμενο μέρος αυτή θα διατηρήσει την ισχύ της και μετά την λήξη ή των τερματισμό των παρόντων όρων χρήσης. Αντιστοίχως η ισχύς του συνόλου των αδειών που χορηγήθηκαν στην ιστοσελίδα INVITE2DAY θα διατηρηθεί και μετά τον αποκλεισμό του χρήστη από την χρήση αυτής.

5.11. Κωδικοί χρήσης

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δύναται να χορηγήσει έναν μοναδικό κωδικό σε κάθε  χρήστη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη δημοσιοποίηση του κωδικού του καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής η μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού  θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την ιστοσελίδα INVITE2DAY. Κάθε ηλεκτρονικό  μήνυμα και επικοινωνία που αποστέλλεται από τον χρήστη στην ιστοσελίδα INVITE2DAY καθώς και κάθε ενέργεια που συντελείται επί του προσωπικού του λογαριασμού ή Προφίλ τεκμαίρεται ότι γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη με την χρήση του προσωπικού του κωδικού εκτός αν έχει ενημερώσει προσηκόντως την ιστοσελίδα INVITE2DAY για το αντίθετο. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση της ιστοσελίδας από οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη, σε περίπτωση λάθους καταχώρησης των κωδικών πρόσβασης για πέντε (5) συνεχόμενες προσπάθειες, το σύστημα θα διακόψει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

5.12. Αποδοχή Όρων Χρήσης

 1. Από τη χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY τεκμαίρεται, ότι ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το πάτημα του ποντικιού στο κουμπί “Αποδοχή όρων χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.
 2. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την εγγραφή του ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος είναι  αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.
 3. Κάθε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι δυνατή εάν και μόνο αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο επισκέπτης / χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου INVITE2DAY συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

5.12.1. Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Επισκέπτη / Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.

Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη / χρήστη, τους Όρους Χρήσης. Η τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων θα αναρτάται από την ιστοσελίδα σε ειδική ενότητα.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

5.13. Μερική Ακυρότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

5.14. Παραίτηση

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρων Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

5.15. Εκχώρηση

Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της.

Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ιστοσελίδας.

5.16. Ανωτέρα Βία

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν προβλήματα στη χρήση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου του επισκέπτη / χρήστη, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργία, βραχυκύκλωμα, πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω 10ήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

5.17. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας INVITE2DAY, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει  μεταξύ των Μερών σε σχέση με την εκτέλεση του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας INVITE2DAY και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει οποιαδήποτε διαφορά με την ιστοσελίδα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Περιορισμός ευθύνης- Δήλωση αποποίησης

Η χρήση της ιστοσελίδας INVITE2DAY, η επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες, η αγορά και χρήση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους γίνονται με  αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και όλες οι πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν προσφέρονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο και σύμφωνα με την διαθεσιμότητά τους. Η ιστοσελίδα, δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Συνεργαζόμενου Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες της θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Επισκέπτη/Χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ιστοσελίδας INVITE2DAY ή σε τμήμα ή λειτουργία αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

Αν και η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται σε αυτήν, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή της. Η ιστοσελίδα, αν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο, οι σελίδες και οι τεχνικές διευκόλυνσης και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς προβλήματα ή ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται ή στέλνονται από τους Χρήστες μέσω της ιστοσελίδας δεν είναι προσβάσιμες σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ορθές, ακριβείς, επαρκείς, χρήσιμες, επίκαιρες, αξιόπιστες ή σε κάθε περίπτωση πλήρεις. Η αποθήκευση σε προσωπικό Η/Υ ή φορητή συσκευή οποιουδήποτε περιεχομένου ή τμήματος της ιστοσελίδα INVITE2DAY γίνεται με ευθύνη του Επισκέπτη/Χρήστη ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στα περιουσιακά του στοιχεία λόγω της αποθήκευσης στον προσωπικό του Η/Υ ή φορητή συσκευή περιεχομένου της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η υιοθέτηση οποιασδήποτε συμβουλής ή η λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας από την ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν δημιουργεί εγγυητική ευθύνη από μέρους μας.

Ο Επισκέπτης/Χρήστης των σελίδων του ιστοτόπου INVITE2DAY αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Eπισκέπτης / Xρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα INVITE2DAY.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί Eπισκέπτης ή Xρήστης της ιστοσελίδας INVITE2DAY ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με 1) την ιστοσελίδα INVITE2DAY ή κάθε άλλη ιστοσελίδα ή πηγή που παραπέμπει στην ιστοσελίδα INVITE2DAY μέσω συνδέσμου, 2) κάθε ενέργεια που λαμβάνουμε ή αδυνατούμε να λάβουμε σε συνέχεια επικοινωνίας που μας αποστέλλεται, 3) τον λογαριασμό του  Εγγεγραμμένου χρήστη ή το Προφίλ του συνεργαζόμενου επαγγελματία στην ιστοσελίδα INVITE2DAY ή κάθε διαγραφή ή ακύρωση αυτών, 4) κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή της πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας που διαφημίζεται ή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, 5) κάθε μεταβολή, αφαίρεση ή διαγραφή οποιοδήποτε περιεχομένου που καταχωρείται ή αναρτάται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY, 6) κάθε χρήση της ιστοσελίδας, ή 7) κάθε κράτηση θέσης, είτε στηρίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, ευθύνη εξ εγγυήσεως είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Επισκέπτης/Χρήστης της ιστοσελίδας INVITE2DAY φέρει την ευθύνη να αξιολογήσει την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα κάθε γνώμης, συμβουλής ή κάθε άλλου περιεχομένου διαθέσιμου στην ιστοσελίδα ή που ανακτάται από άλλη ιστοσελίδα ή πηγή μέσω συνδέσμου. Αυτή η δήλωση αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε κάθε ζημία ή βλάβη που προκαλείται από τυχόν αστοχία, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στην λειτουργία η στην μετάδοση των πληροφοριών, κακόβουλο λογισμικό, βλάβη ψηφιακού αρχείου, βλάβη δικτύου ή συστήματος, τυχόν απώλεια κερδών του χρήστη της ιστοσελίδας  INVITE2DAY, κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μεταβολή, απώλεια ή χρήση κάθε καταγραφής ή δεδομένου, και κάθε υλική ή μη βλάβη. Με το παρόν ο Επισκέπτης/Χρήστης της ιστοσελίδας INVITE2DAY αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ούτε η ιστοσελίδα ούτε οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες ή τρίτα πρόσωπα πάροχοι περιεχομένου είναι υπεύθυνοι για κάθε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε Επισκέπτη/Χρήστη της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η επανόρθωσή της βλάβης του ζημιωθέντος για κάθε μια από τις παραπάνω αξιώσεις ή κάθε διαφορά με την ιστοσελίδα INVITE2DAY συνίσταται αποκλειστικά στη διακοπή της χρήσης της ιστοσελίδας.

Οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY, είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και όχι πράκτορες ή εργαζόμενοι της ιστοσελίδας INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, αντιπροσώπευση, εγγύηση, παραβίαση ή αμέλεια οποιουδήποτε συνεργαζόμενου επαγγελματία ή για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη σε περιουσιακά στοιχεία ή θάνατο προσώπου καθώς και κάθε άλλη βλάβη ή έξοδα λόγω κράτησης θέσης ή παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης, ακύρωσης, κράτησης υπεράριθμης θέσης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή για κάθε άλλη αιτία πέραν του άμεσου ελέγχου ή των δυνατοτήτων των συνεργαζόμενων επαγγελματιών. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει ευθύνη για κάθε πρόσθετη επιβάρυνση, παράλειψη, καθυστέρηση, ακύρωση και γενικά κάθε πράξη ή παράλειψη δημόσιας αρχής.

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένου αυτών επί των τιμών των αναρτώμενων  προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν εγγυάται και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ανακρίβειες ή λάθη σχετικά με πληροφορίες επί της περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επί των τιμών, φωτογραφιών, του καταλόγου των συνεργαζόμενων επαγγελματιών, της γενικής περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών κτλ.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια των αξιολογήσεων επί των προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων επαγγελματιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα INVITE2DAY. Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των αναρτώμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη της ιστοσελίδας INVITE2DAY και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οποιουδήποτε συνεργαζόμενου επαγγελματία, ρητά συμφωνείται ότι η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση να ταχθεί υπέρ οποιουδήποτε προσώπου επί της διαφοράς. Για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη της ιστοσελίδας INVITE2DAY και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οποιουδήποτε συνεργαζόμενου επαγγελματία, ρητά συμφωνείται ότι η ιστοσελίδα INVITE2DAY, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, οι πράκτορες και  οι διάδοχοι αυτών απαλλάσσονται από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση και ζημία οποιασδήποτε φύσης, γνωστής ή άγνωστης, τεκμαιρόμενης ή μη που πηγάζει από ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την ανωτέρω διαφορά και / ή με την ιστοσελίδα και  / ή με παρεχόμενη υπηρεσίας αυτής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετιζόμενη με οποιαδήποτε αξιολόγηση υπηρεσίας που έχει αναρτηθεί από τον εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας ή της επιχείρησή του συνεργαζόμενου επαγγελματία ή από οποιαδήποτε κράτηση θέσης).

Επικοινωνία με την ιστοσελίδα  INVITE2DAY

Η επικοινωνία με την ιστοσελίδα INVITE2DAY γίνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@invite2day.gr. Με το παρόν ο χρήστης αποδέχεται ότι θα λάβει ηλεκτρονικά κάθε επικοινωνία από την ιστοσελίδα INVITE2DAY που σχετίζεται με την χρήση και τις υπηρεσίες αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την ιστοσελίδα INVITE2DAY για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τον εμένα ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή της ιστοσελίδας INVITE2DAY, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της ιστοσελίδας INVITE2DAY.

Η ιστοσελίδα INVITE2DAY δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Έχω δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που με αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας πατώντας εδώ. (όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

 


i2d App